donderdag 12 januari 2012

Het is zover, volgende week naar Ethiopië

Het is zover! Vandaag ben ik in Brussel geweest op de ambassade van Ethiopië. Mijn paspoort is voorzien van een visum (handgeschreven) waarmee ik twee keer de luchthaven in Addis Ababa landinwaarts kan passeren. Volgende week donderdag hoop ik dit voor de eerste keer te doen. Het wordt een trip van 2 weken en is mijn eerste bezoek aan Afrika. Hoeveel zullen er nog volgen?
Het doel van mijn bezoek is de support van een lokale maatschappelijke instelling, Mary Joy. Het is een instelling die tal van activiteiten ontplooit op het terrein van preventieve gezondheidszorg, ontwikkelingsplannen maakt, zorgaanbod, etc. Samen met een lokale consultant ga ik een bijdrage leveren aan de actualisatie van het meerjarenplan. Het huidige plan is nammelijk afgelopen. We doen dit samen met de mensen van de instelling en lokale stakeholders. De komende weken richten we ons op de evaluatie van de afgelopen periode. Zijn de voorgenomen doelen gehaald? Zijn andere doelen toegevoegd? Is het meetbaar? Met als doel lessen te leren uit het verleden. In maart hoop ik opnieuw naar Ethiopië te gaan en de bijdrage te leveren aan het nieuwe plan. Met als belangrijkste aandachtspunt de juiste focus te kiezen. Ik ben reuze benieuwd hoe het gaat lopen. En je begrijpt vast dat ik er veel zin in heb. De Nederlandse partners in dit project zijn Moving Managment Foundation en Cordaid. Deze organisaties supporten Mary Joy op verschillende terreinen. De komende tijd ga ik opnieuw proberen mijn weblog regelmatig van updates te voorzien, zodat iedereen het kan meelezen. Voel je vrij om gebruik te maken van de reactiemogelijkheden!

Geen opmerkingen: