donderdag 23 april 2015

Resultaten van de missie

Vandaag wordt de voorlopig laatste dag in Ethiopië. De tijd is weer heel snel gegaan. Vanochtend staat een afsluitend overleg met presentatie bij Mary Joy op de agenda. Deze vorm van werken, en een afsluitend overleg, is tot het standaard repertoire gaan horen. Een overleg om wat laatste zaken te bespreken en een afstemming te doen over de gemaakte afspraken. Als voorbereiding heb ik een presentatie in powerpoint gemaakt, dit wordt gelijktijdig het verslag van de sessie.

Het eerste agendapunt is een gesprek over de toekomst van een medische kliniek in Awassa. Door twee studenten is hierover een rapportage opgesteld en Mary Joy moet keuzes maken uit de opties die er zijn. Het lukt om die keuze te maken en de uitwerking hiervan gaat Mary Joy op papier vastleggen, met het ambitie niveau dat wordt nagestreefd. Op basis daarvan wordt een berekening gemaakt van de benodigde middelen en gaan we bekijken hoe deze verworven kunnen worden. Langzaam maar zeker lukt het om duidelijkheid te krijgen en de Afrikaanse partner ook vooral zelf de regie over hun doelstellingen en toekomst geven. Te lang is dit soort werk blijven hangen in het aanbod wat westerse organisaties deden. Ik geloof erin dat op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid samenwerking tot stand kan komen. Wil je hierin ook een bijdrage leveren, kijk dan ook eens op de site van http://www.movingmanagement.nl/. Vanuit deze stichting werk ik aan projecten in Ethiopië en mogelijk binnenkort ook in Suriname. En we zoeken nog ondersteuners voor ons werk. Misschien wil je ons met een kleine bijdrage steunen?

Naast de uitwerking voor een kliniek in Awassa bespreken we de kansen voor een nieuwe opzet van een training- en productiecentrum. Het doel hiervan is om enerzijds vaardigheden te trainen en te ontwikkelen van arme en minderbedeelde mensen. Anderzijds is het idee opgepakt om de producten die daarmee tot stand komen af te zetten in Nederland, Ethiopië en mogelijk elders. Wie weet zijn er voor zo'n centrum wel partijen die willen participeren in een PPS-constructie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, armoedebestrijding actief aanpakken en ondertussen 'Aid for Trade'. Volgens onze minister Ploumen moet de combinatie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de kans krijgen te moderniseren. De zorg voor de allerarmsten en de aandacht voor onze handelsbelangen moeten samengaan. Heb jij hierover ook ideeën? Laat het mij ook eens weten! Zie jij kansen voor producten en/of partners? Mail me!

Tot slot bespreken we het totaalresultaat van de 'update mission'. Waardevol, goede ontmoeting en zicht op enige voortgang. Hoewel sommige zaken niet zo snel en voorspoedig gaan als we misschien zouden willen.

Na dit laatste overleg gaan we nog even door de stad. We bezoeken de lokale markt in Kolfe, de Merkato (grootste markt van Afrika?) en wat souvenirshops. Bij ons hotel gaan we nog wat eten, wat zaken opruimen en bijwerken en ons voorbereiden op de vliegreis naar huis. Vrijdagmorgen hopen we rond 9.00 uur op Brussel/Zaventem te staan. En als je wat foto's van deze reis wil bekijken. Kijk dan eens op Album Ethiopië 2015

Geen opmerkingen: